Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Opatówek

Ogłoszenia pozostałe

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30.11.2023 dot. postępowania wymagającego udziału społeczeństwa.

2023-12-01

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.

2023-11-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 23.11.2023 o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej Krowica Zawodnia 1"

2023-11-27

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.11.2023 o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań".

2023-11-23

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.11.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

2023-11-08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 03.11.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

2023-11-08

Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) kosiarki stanowiącej własność Gminy Opatówek oraz powołania komisji przetargowej.

2023-11-07

Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) samochodu ciężarowego stanowiącego własność Gminy Opatówek oraz powołania komisji przetargowej.

2023-11-07

Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Opatówek oraz powołania komisji przetargowej.

2023-11-07

Obwieszczenie Burmistrza Gminy z dnia 07.11.2023 w sprawie organizacji polowań zbiorowych.

2023-11-07

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2023 r. dot. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań"

2023-11-02

Obwieszczenie Burmistrza Gminy z dnia 26.10.2023 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "Program ochrony środowiska dla Gminy Opatówek na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031"

2023-10-31

Obwieszczenie Burmistrza Gminy z dnia 13.10.2023 w sprawie organizacji polowań zbiorowych.

2023-10-13

Informacja dot. bezpłatnego gminnego transportu pasażerskiego dla wyborców.

2023-10-05

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27.09.2023 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

2023-10-04

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2023 r. dot. zaopiniowania planowanego zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań".

2023-09-21

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.09.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2023-09-07

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.08.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego.

2023-08-11

Obwieszczenie Burmistrza Gminy z dnia 04.08.2023 w sprawie organizacji polowań zbiorowych.

2023-08-04

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.

2023-07-26

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-27
Data publikacji:2022-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4193