Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Opatówek

Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacja z dnia 19.04.2024 dot. uwzględnienia dofinansowania do planowanych prac przy rewitalizacji zabytkowego budynku przy pl. Wolności 16.

2024-04-22

Interpelacja z dnia 19.04.2024 w sprawie pilnego uzupełnienia oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Braci Gillerów.

2024-04-22

Interpelacja z dnia 19.04.2024 w sprawie interwencji i przyspieszenia załatwienia spraw i wniosków mieszkańców dot. dwóch budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Kościelnej pod nr 1B i 17 (oficyna).

2024-04-22

Wniosek z dnia 06.03.2024 dot. podjęcia wspólnych działań z Powiatem Kaliskim w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Tłokinia Kościelna - Borów do posesji nr 2.

2024-03-08

Interpelacja z dnia 21.02.2024 w sprawie założenia dodatkowych lamp celem doświetlenia ulicy Parkowej w Opatówku.

2024-03-08

Zapytanie z dnia 26.01.2024 dot. udzielenia odpowiedzi czy złożone przez mieszkańców Sołectwa Trojanów postulaty ujęte w zapytaniu z dnia 24.02.2023 r. zostały zrealizowane.

2024-02-07

Interpelacja z dnia 26.01.2024 dot. planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Opatówek dot. wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne ekologii.

2024-02-07

Interpelacja z dnia 26.01.2024 dot. oznaczenia miejsc ważnych dla historii, tradycji, kultury i dziedzictwa miasta i gminy Opatówek.

2024-02-07

Interpelacja z dnia 26.01.2024 dot. udzielenia informacji na jakim etapie są sprawy związane ze sprzedażą mieszkań duńczyka najemcom oraz kiedy i czy w ogóle planowane jest ocieplenie budynku, który mieszkańcy ogrzewają elektrycznie.

2024-02-07

Wniosek z dnia 28.12.2023 dot. poprawy bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Borów - Opatówek w kierunku ulicy Ludowej.

2024-01-05

Wniosek z dnia 28.12.2023 dot. wykonania oświetlenia ulicznego na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania w miejscowości Zmyślanka.

2024-01-05

Wniosek z dnia 28.12.2023 dot. uzupełnienia i utwardzenia zaniżonych w stosunku do jezdni poboczy drogi gminnej w miejscowości Zmyślanka.

2024-01-05

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie przekazania informacji o kwocie nadwyżki budżetowej.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 dot. stworzenia rejestru umów podpisywanych przez Gminę Opatówek.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 dot. stanu zaawansowania prac związanych z rewitalizacją centrum Opatówka.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie sfinasowania lub dofinansowania zakupu koszulek biegowych.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie poprawy bezpieczeństwa i montażu lustra na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Św. Jana w Opatówku.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie utrzymania czystości ulic i dróg.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie ustanowienia dębu na Placu Wolności Pomnikiem Przyrody.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 03.11.2023 w sprawie uwzględnienia w nowym budżecie na 2024 rok dodatkowej kwoty pieniędzy z przeznaczeniem na podwyższenie stypendiów naukowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opatówek.

2023-11-07

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-07-06
Data publikacji:2022-07-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3988