Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Opatówek

Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie przekazania informacji o kwocie nadwyżki budżetowej.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 dot. stworzenia rejestru umów podpisywanych przez Gminę Opatówek.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 dot. stanu zaawansowania prac związanych z rewitalizacją centrum Opatówka.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie sfinasowania lub dofinansowania zakupu koszulek biegowych.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie poprawy bezpieczeństwa i montażu lustra na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Św. Jana w Opatówku.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie utrzymania czystości ulic i dróg.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 24.11.2023 w sprawie ustanowienia dębu na Placu Wolności Pomnikiem Przyrody.

2023-11-30

Interpelacja z dnia 03.11.2023 w sprawie uwzględnienia w nowym budżecie na 2024 rok dodatkowej kwoty pieniędzy z przeznaczeniem na podwyższenie stypendiów naukowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opatówek.

2023-11-07

Interpelacja z dnia 03.11.2023 dot. obowiązku wymiany pieców bezklasowych do końca 2023 r.

2023-11-07

Interpelacja z dnia 03.11.2023 dot. jawnego przejawu cenzury w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.

2023-11-07

Interpelacja z dnia 29.09.2023 dot. sprawdzenia jakości wykonanych prac w związku z przeprowadzeniem remontu nawierzchni drogi i chodników na ul. Ogrodowej w Opatówku.

2023-10-04

Interpelacja z dnia 28.09.2023 dot. przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrównania (dopłat do taryf) stawek za odbiór ścieków w grupie K2.

2023-10-04

Interpelacja z dnia 04.09.2023 dot. zakupu i montażu na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

2023-10-04

Interpelacja z dnia 22.08.2023 dot. zmiany oznakowania drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Borów w miejscowości Zmyślanka.

2023-10-04

Wniosek z dnia 21.07.2023 w sprawie wykonania naprawy bieżącej nawierzchni oraz uzupełnienia i utwardzenia zaniżonych poboczy jezdni.

2023-07-24

Interpelacja z dnia 27.06.2023 w sprawie wybudowania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Warszew.

2023-07-11

Interpelacja z dnia 27.06.2023 w sprawie budowy dróg w miejscowości Michałów Drugi oraz w miejscowości Cienia Folwark.

2023-06-28

Interpelacja z dnia 26.05.2023 dot. braku terminala płatniczego w kasie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek.

2023-06-23

Zapytanie z dnia 26.05.2023 dot. braku planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Opatówek.

2023-06-23

Interpelacja z dnia 25.05.2023 w sprawie drastycznego zmniejszenia kwoty na realizację projektu termomodernizacji budynku OSP Chełmce.

2023-06-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-07-06
Data publikacji:2022-07-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2619