Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Opatówek

2023 rok

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

2023-11-16

Przebudowa drogi w miejscowości Kobierno.

2023-10-05

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów.

2023-09-06

Remont drogi gminnej nr 675528P Cienia Folwark - Cienia Trzecia.

2023-09-01

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek.

2023-08-29

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna.

2023-08-07

Przebudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe - "Słoneczna Promenada".

2023-07-20

Przebudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe - "Słoneczna Promenada".

2023-06-29

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników.

2023-06-20

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zduny.

2023-05-05

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519P).

2023-04-06

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szałe.

2023-03-29

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmce.

2023-03-29

Rewitalizacja zabytkowego centrum oraz parku podworskiego w Opatówku.

2023-03-10

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierno.

2023-03-09

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników.

2023-03-08

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmce.

2023-03-02

Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2023 roku.

2023-02-23

Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek.

2023-02-07

Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2023 roku.

2023-02-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2023-01-03
Data publikacji:2023-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5936