Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Opatówek

2023 rok

Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2023 roku

2023-11-30

Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 listopada 2023 roku

2023-11-22

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Wolontariusz Roku" oraz powołania Kapituły Konkursu.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 listopada 2023 roku

Zarządzenie Nr 102/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2023 roku

2023-11-15

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2024 - 2027.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 102/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2023 roku

Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2023 roku

2023-11-14

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gmina Opatówek na 2024 rok.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2023 roku

Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2023 roku

2023-11-10

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opatówek projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025".

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2023 roku

Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 6 listopada 2023 roku

2023-11-06

Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2023 roku

2023-11-07

w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) kosiarki stanowiącej własność Gminy Opatówek oraz powołania komisji przetargowej.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2023 roku

Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2023 roku

2023-11-07

w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) samochodu ciężarowego stanowiącego własność Gminy Opatówek oraz powołania komisji przetargowej.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2023 roku

Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2023 roku

2023-11-07

w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Opatówek oraz powołania komisji przetargowej.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2023 roku

Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 2 listopada 2023 roku

2023-11-02

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 2 listopada 2023 roku

Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 października 2023 roku

2023-10-30

Zarządzenie Nr 92/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 października 2023 roku

2023-10-31

w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 92/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 października 2023 roku

Zarządzenie nr 90/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23 października 2023 roku

2023-10-23

Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12 października 2023 roku

2023-10-12

Zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27 września 2023 roku

2023-09-27

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Opatówek w 2023 r.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27 września 2023 roku

Zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26 września 2023 roku

2023-09-26

Zarządzenie nr 81/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19 września 2023 roku

2023-09-19

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Dębe-Kolonia i zarządzenia wyborów uzupełniających.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 81/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19 września 2023 roku

Zarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 8 września 2023 roku

2023-09-08

Zarządzenie nr 75/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 września 2023 roku

2023-09-07

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na trenie gminy Opatówek w 2023 r.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 75/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 września 2023 roku

Zarządzenie nr 74/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 września 2023 roku

2023-09-07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na trenie gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 74/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 września 2023 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2023-01-09
Data publikacji:2023-01-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1607