Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Opatówek

2023 rok

Uchwała nr 480/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Opatówek a Gminą Koźminek, Gminą Lisków i Gminą Szczytniki, w sprawie powierzenia zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie każdej z tych gmin Gminie Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 480/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

Uchwała nr 479/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 1207/7 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 479/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

Uchwała nr 478/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 478/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

Uchwała nr 477/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, w obrębie ustanowionego pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 477/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

Uchwała nr 476/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 476/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

Uchwała nr 475/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

w sprawie zmiany Uchwały nr 97/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 475/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

Uchwała nr 474/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2024 rok.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 474/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

Uchwała nr 473/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 473/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

Uchwała nr 472/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2023-2027.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 472/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

Uchwała nr 471/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 listopada 2023 roku

2023-11-09

Uchwała nr 470/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 października 2023 roku

2023-10-17

w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 470/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 października 2023 roku

Uchwała nr 469/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 października 2023 roku

2023-10-17

w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 469/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 października 2023 roku

Uchwała nr 468/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 października 2023 roku

2023-10-17

w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 468/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 października 2023 roku

Uchwała nr 467/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 października 2023 roku

2023-10-17

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2023-2027.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 467/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 października 2023 roku

Uchwała nr 466/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 września 2023 roku

2023-10-05

Uchwała nr 465/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 września 2023 roku

2023-10-05

Uchwała nr 464/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 września 2023 roku

2023-10-05

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2023-2027.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 464/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 września 2023 roku

Uchwała nr 463/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 września 2023 roku

2023-10-05

Uchwała nr 462/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 sierpnia 2023 roku

2023-09-04

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Komunalny Związek Transportu Publicznego".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 462/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Uchwała nr 461/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

2023-08-28

w sprawie zmiany uchwały nr 178/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 461/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2023-02-06
Data publikacji:2023-02-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2107