Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Opatówek

Obwieszczenia o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafką pomiarową do zasilania budynku mieszkalnego położonej na terenie miejscowości Zduny, gmina Opatówek - działki o Nr 97, 108/1 (obręb Zduny).

2024-05-15

Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia położonej na terenie miejscowości Opatówek, gmina Opatówek - działki o Nr 2783/6, 273/7, 311, 371 (obręb 0001 Miasto Opatówek).

2024-05-18

Przebudowa Placu Wolności w Opatówku w ramach zadania "Rewitalizacja centrum oraz parku podworskiego oraz parku podworskiego w Opatówku" położonego na terenie miejscowości Opatówek, gmina Opatówek - działki o Nr 979, 980, 688/5, 1208/5 (obręb 0001 Miasto Opatówek).

2024-03-27

Budowa oświetlenia zewnętrznego na ulicy Kościelnej w Opatówku w ramach zadania "Rewitalizacja centrum oraz parku podworskiego oraz parku podworskiego w Opatówku" położonego na terenie miejscowości Opatówek, gmina Opatówek - działki o Nr 720/6, 720/4, 727/2 (obręb 0001 Miasto Opatówek).

2024-03-27

Rewitalizacja Parku Podworskiego w Opatówku polegająca na przebudowie i rozbudowie alejek parkowych, przebudowie i rozbudowie oświetlenia, budowie elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Zabytkowego Centrum oraz Parku Podworskiego w Opatówku" położonego na terenie miejscowości Opatówek, gmina Opatówek - działki o Nr 698/1, 720/6, 720/4, 768, 878/4, 720/18, 720/7 (obręb 0001 Miasto Opatówek).

2024-03-21

Budowa elektroenergetycznej sieci SN - 15kV położonej na terenie miejscowości Borów, gmina Opatówek - działki o Nr 228, 214/5, 229/3 (obręb Borów).

2024-03-18

Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej położonych na terenie miejscowości Chełmce, gmina Opatówek - działki o Nr 111/9 (obręb Chełmce).

2024-02-27

Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na terenie położonym w m. Chełmce.

2024-02-28

Rewitalizacja Zabytkowego Centrum oraz Parku Podworskiego w Opatówku położonych na terenie miejscowości Opatówek, gmina Opatówek - działki o Nr 727/2, 983/1, 984/1, 979, 980, 720/6 (obręb 0001 Miasto Opatówek).

2023-12-08

Budowa siłowni zewnętrznej przy istniejącym placu zabaw w Tłokini Kościelnej położonej na terenie miejscowości Tłokinia Kościelna, gmina Opatówek - działka o Nr 377/3 (obręb Tłokinia Kościelna).

2023-09-11

Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nN0,4 kV w m. Szałe ul. Kaliska położonej na terenie miejscowości Szałe, gmina Opatówek - działki o Nr 343/3, 345, 344/4, 392/3 (obręb Szałe).

2023-09-11

Przebudowa sieci wodociągowej polegająca na budowie fragmentu odcinka sieci wodociągowej położonej na terenie miejscowości Opatówek, gmina Opatówek - działki o Nr 689/23, 689/16, 689/17 (obręb 0001 Miasto Opatówek).

2023-02-09

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia położonej na terenie miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek - działki o Nr 299/5, 296 (obręb Rożdżały).

2023-03-10

Ustalenie lokalizacji samowolnie wybudowanej świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową i przebudową w miejscowości Cienia Trzecia położonej na terenie miejscowości Cienia Trzecia, gmina Opatówek - działka o Nr 68/1 (obręb Cienia Trzecia).

2022-11-24

Ustalenie lokalizacji samowolnie wybudowanej świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową i przebudową w miejscowości Cienia Trzecia na nieruchomości położonej w Cieni Trzeciej (dz. nr 68/1 - obręb Cienia Trzecia).

2022-11-02

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm położonej na terenie miejsc. Zduny, gmina Opatówek, działki o nr 58, 30 (obręb Zduny).

2022-10-28

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Szałe ul. Cicha, Leśna, Jałowcowa, Kasztanowa, Gmina Opatówek, położonej na terenie miejsc. Szałe, gmina Opatówek, działki o nr ew. 399/1, 402/3, 406/20, 403/21, 416/17, 421/5, 412 (obręb Szałe).

2022-10-28

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 04 kV położonej na terenie miejsc. Michałów Drugi, gmina Opatówek, działki o nr 256 (obręb Michałów Drugi).

2022-10-03

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia położonej na terenie miejsc. Szałe, gmina Opatówek, działki o nr 419/5, 400, 420/1, 506/3 (obręb Szałe).

2022-10-03

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Opatówek ul. Łódzka, Turkowska, Spokojna, Poniatowskiego, Plac Wolności, gmina Opatówek, położonej na terenie miejsc. Opatówek, gmina Opatówek, działki o nr 415, 381, 1006/2, 1006/3, 688/6, 979, 727/2, 1208/3, 726/1, 1208/5 (obręb 0001 Miasto Opatówek).

2022-09-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-09
Data publikacji:2022-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2584