Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Opatówek

Obwieszczenia o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm położonej na terenie miejsc. Zduny, gmina Opatówek, działki o nr 58, 30 (obręb Zduny).

2022-10-28

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Szałe ul. Cicha, Leśna, Jałowcowa, Kasztanowa, Gmina Opatówek, położonej na terenie miejsc. Szałe, gmina Opatówek, działki o nr ew. 399/1, 402/3, 406/20, 403/21, 416/17, 421/5, 412 (obręb Szałe).

2022-10-28

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 04 kV położonej na terenie miejsc. Michałów Drugi, gmina Opatówek, działki o nr 256 (obręb Michałów Drugi).

2022-10-03

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia położonej na terenie miejsc. Szałe, gmina Opatówek, działki o nr 419/5, 400, 420/1, 506/3 (obręb Szałe).

2022-10-03

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Opatówek ul. Łódzka, Turkowska, Spokojna, Poniatowskiego, Plac Wolności, gmina Opatówek, położonej na terenie miejsc. Opatówek, gmina Opatówek, działki o nr 415, 381, 1006/2, 1006/3, 688/6, 979, 727/2, 1208/3, 726/1, 1208/5 (obręb 0001 Miasto Opatówek).

2022-09-23

Budowa wieży jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenami konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i urządzeniami zasilającymi o nr BT31771 Opatówek położonej w m. Opatówek na działce o nr ew. 945/4 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

2022-09-02

Przebudowa i rozbudowa o oddziały przedszkolne budynku Szkoły Podstawowej w Rajsku położonej w m. Rajsko na działce o nr ew. 282/2 (obręb Rajsko), gmina Opatówek oraz położonej w m. Marchwacz Kolonia na działce o nr ew. 2/1 (obręb Marchwacz Kolonia), gmina Szczytniki.

2022-08-25

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek położonego w m. Opatówek na działkach o nr ew. 983/1, 984/1, 985/1, 979 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

2022-08-11

Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową głównych elementów konstrukcyjnych (konstrukcji i przykrycia dachu oraz ścian zewnętrznych) położonych w m. Cienia Trzecia na działce o nr ew. 68/1 (obręb Cienia Trzecia), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów położonej w m. Borów na działce o nr ew. 4 (obręb 0001 Borów), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów, położonej w m. Borów, Tłokinia Wielka na działkach o nr ew. 232, 140/2, 116/1, 116/2, 116/3, 97/1, 36/1, 36/2, 46, 47/4, 48/1, 49/1, 50/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1 (obręb 0001 Borów), 322/1 (obręb 0022 Tłokinia Wielka), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa łącznika sieci wodociągowej Sierzchów - Rajsko położonego w m. Rajsko, Sierzchów na działkach o nr ew. 168, 173/2, 175/2, 182 (obręb 0014 Rajsko), 339, 340 (obręb 0016 Sierzchów), gmina Opatówek.

2022-08-11

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na Klub Seniora w m. Sierzchów, gmina Opatówek położonego w m. Opatówek na działkach o nr ew. 330, 331/1 (obręb Sierzchów), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola Gminnego w Opatówku położonego w m. Opatówek na działkach o nr ew. 104/26, 104/3 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV oraz nN 0,4 kV w m. Szałe ul. Kaliska, gm. Opatówek położonej w m. Szałe na działce o nr ew. 343/3, 345, 344/4, 392/3, 478/11, (obręb Zduny), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zduny położonego w m. Zduny na działce o nr ew. 97 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm położonej w m. Opatówku na działkach o nr ew. 1829/3, 1829/13, 1829/10 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia - 0,4kV położonej w m. Michałów Drugi i Michałów Trzeci na działkach o nr ew. 46, 31, 29, 47,26, 20, 18, 25, 24, 23, 14/2, 13/2, 12/2, (obręb Michałów Trzeci) 292, 291,290, 289, 288, 287, (obręb Michałów Drugi), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa obudowy studni głębinowej wraz z urządzeniami do poboru wód podziemnych oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 292/2 obręb 0022 Tłokinia Wielka, gm. Opatówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wód podziemnych w m. Tłokinia Wielka - etap II" położonych na działkach o nr ew. 292/2, 292/3 (Tłokinia Wielka), gmina Opatówek.

2022-08-11

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zduny położonej na działkach o nr ew. 24/14, 25/1, 26/2, 42, 58, 97, 103/1 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

2022-08-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-09
Data publikacji:2022-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1633