Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

 

Zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. (Dz. U. z 2009r. Nr 74, poz. 631)

 

Świadectwa zdrowia do rzeźni

Wprowadza się powszechny obowiązek zaopatrywania w świadectwa zdrowia wszystkich przesyłek świń, bez względu na status epizootyczny w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. Obowiązują następujące świadectwa:

-          dla świń przeznaczonych do uboju

-          dla świń przeznaczonych do uboju (ze stad zakażonych)

-         dla świń wprowadzanych do stad, na targi, pokazy, wystawy, konkursy, punkty kopulacyjne i punkty skupu

Każdą przesyłkę świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopatruje się w świadectwo zdrowia.

 

Znakowanie trzody chlewnej

W związku z koniecznością zaopatrzenia wszystkich świń kierowanych do uboju obowiązkowe jest oznakowanie zwierząt przed wystawieniem świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu zwierząt.

W związku ze sposobem realizacji "Programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń" konieczne jest również indywidualne i trwałe oznakowanie wszystkich zwierząt stada podstawowego przed 3 pobieraniem krwi. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu zwierząt.

 

Stada zakażone

Świnie kierowane na ubój ze stad zakażonych muszą być transportowane bezpośrednio do ubojni z pominięciem spędów.

Wprowadza się możliwość wprowadzania do stad zakażonych- szczepionych zwierząt ze stad szczepionych, o statusie wyższym lub równym, za zgodą powiatowego lekarza weterynarii.

Stada zakażone nie posiadające możliwości odchowu prosiąt mogą za zgodą powiatowego lekarza weterynarii przemieścić prosięta do stad zakażonych mających taką możliwość.

O fakcie wymiany stada podstawowego, lub uboju wszystkich zwierząt stada podstawowego należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii celem przeprowadzenia oczyszczania i odkażania. Jest to warunek konieczny do zniesienia wszelkich zakazów i nakazów dla stada zakażonego.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Warszawska 63B, 62-800 Kalisz

tel. (0-62) 757-26-59, fax (0-62) 757-74-12

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47