Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

 

Wspieramy przedsiębiorców w województwie wielkopolskim

 

Poręczamy kredyty / pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

Poręczenia Funduszu są akceptowane w:

 

-          PKO BP S.A

-          Bank Polska Kasa Opieki S.A

-          Bank Gospodarstwa Krajowego

-          Bank Współpracy Europejskiej w Poznaniu

-          Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A

-          Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A i Banki Spółdzielcze

-          Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu

 

Uwaga:

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia Funduszu można załatwić w w/w bankach w trakcie ubiegania się o kredyt/pożyczkę.

 

Kontakt:

61-846 Poznań, ul. Strzelecka 49

tel. (0-61) 858-10-60, (0-61) 858-10-61

faks (0-61) 858-10-62

e-mail: fundusz@fripww.pl

www.fripww.pl

 

Fundusz realizuje projekt "Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2018 08:19:36