Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

W dniu 20 września 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141 poz. 888). Art. 9 w/w wprowadza zmiany do ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). Dodany został m. in. Art. 7ba, który przewiduje możliwość zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Opatówku, pok. nr 3 (parter) lub telefoniczne pod numerami telefonów: (0-62) 76-18-453, 76-18-454 (wew. 41 lub 23).

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2018 08:19:36