Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

(zmiana kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności)

 

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dokonanego przed dniem 1 stycznia 2008 r. do końca roku 2009 zobowiązani są dokonać przekwalifikowania swojej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007.

 

Obowiązująca dotychczas PKD 2004, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. nr 33, poz.289 i nr 165, poz.1727), traci moc z dniem 31 grudnia 2009. Zmiany PKD stały się konieczne, aby dostosować statystykę europejską (w tym polską) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. W tym celu należy wypełnić wniosek EDG-1, zaznaczając zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zmiana wpisu jest bezpłatna. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Opatówku (www.opatowek.pl) lub w Urzędzie Gminy w Opatówku Plac Wolności 14 pok. nr 3 (parter). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2018 08:19:36