Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

INFORMACJA

 

Informujemy iż od dnia 1 stycznia 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m.in.:

1.       wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

2.       wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika;

3.       odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;

4.       zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

5.       likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

6.       likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

7.       wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dniu oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

8.       wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47