Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego
2011-2020r.

 

Dokument strategii powstał w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie "Polska 2030" - przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP. Zakres merytoryczny dokumentu został zdefiniowany w Planie uporządkowania strategii rozwoju z dnia 24 listopada 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, będącej dokumentem międzyresortowym.

 

W Strategii kapitał społeczny rozumiany jest jako, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.

 

Ze względu na szeroki zakres pojęcia kapitału społecznego, SKRS jest dokumentem horyzontalnym i wieloaspektowym, a jego przygotowanie wymagało współpracy i zaangażowania wielu partnerów. W prace zaangażowani byli przedstawiciele różnych resortów, sektorów i środowisk, mających wpływ na wzmacnianie kapitału społecznego - wśród których znaczącą rolę należy przypisać organizacjom obywatelskim.

 

Projekt pełnego dokumentu SRKS, zawierający cele, kierunki działań oraz instrumenty realizacji został przekazany z dniem 8 kwietnia 2011r. do konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag i komentarzy upływa 31 maja 2011r.

 

MKiDN zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia opinii na jego temat, z wykorzystaniem jednego z 3 kanałów komunikacji:

1.       Strona internetowa - na potrzeby strategii został zaprojektowany serwis umożliwiający zgłaszania uwag i komentarzy on-line;

2.       Konferencje, debaty na temat Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego;

3.       Przesłanie uwag w formie tradycyjnej (przesłanie z pośrednictwem poczty).

 

Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych są dostępne pod adresem http://ks.mkidn.gov.pl/.

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47