Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 20 czerwca 2008 roku, na podstawie podjętej uchwały przez Walne Zebranie, otwarto proces likwidacji Stowarzyszenia pn. Sportowo Inwestycyjne Stowarzyszenie Gminy Opatówek "Szansa 2004", z siedzibą przy Zespole Szkół w Chełmcach.

Wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia o zgłoszenie swoich wierzytelności w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Zespół Szkół im. Jana Pawła II - Chełmce 3, 62-860 Opatówek.

 

 

                                                                                                                 LIKWIDATOR

                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47