Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, że Rada Powiatu Kaliskiego Uchwałą Nr XVIII/198/2012 z dnia 30 marca 2012r. określiła plan rzeczowo-finansowy na rok 2012 dotyczący realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W w/w planie uwzględniono środki na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu oraz środki na wypłacenie jednorazowej pomocy finansowej osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

 

Zainteresowani pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne zamierzające skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać stosowne wnioski w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Pl. św. Józefa 5, pokój 38.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt osobisty w PCPR w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5 lub telefoniczny (62) 501-42-95.

 

 

                                                                                                                  p.o. Dyrektor

                                                                                                           Powiatowego Centrum

                                                                                                       Pomocy Rodzinie w Kaliszu

                                                                                                                          

                                                                                                            Dorota Augustowska

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47