Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku realizował projekt "Dać Szansę Młodym", na który pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt miał na celu zwiększenie motywacji do działania i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w Gminie Opatówek, poprzez pracę z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym i socjologiem. W projekcie brało udział 7 beneficjentów - młodzież w wieku 15-25 lat. Rekrutacji uczestników dokonał Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy Koordynatora projektu uwzględniając zasadę równych szans. W okresie od 03.07.2009 r. - 31.12.2009 r. młodzież uczestniczyła aktywnie w zajęciach indywidualnych i grupowych z:

-          psychologiem - po 16 godzin indywidualnych konsultacji

-          terapeutą - po 8 godzin indywidualnych zajęć i 12 godzin zajęć grupowych

-          pedagogiem - po 8 godzin indywidualnych spotkań i 6 godzin zajęć grupowych

-          doradcą zawodowym - po 8 godzin indywidualnych spotkań i 12 godzin spotkań grupowych

-          socjologiem - 8 godzin grupowych spotkań

Podczas zajęć w ramach w/w projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z poczęstunku oraz materiałów promocyjnych. Beneficjenci otrzymali zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach oraz profesjonalne wsparcie.

Mamy nadzieję, że działania podjęte w projekcie przyniosą pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności i zwiększenia motywacji do samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe życie.

 

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant

Koordynator projektu - Sylwia Matczak

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2018 08:19:36