Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

 

 

 

 


www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

realizuje projekt pn. "Dać Szansę Młodym"

 

 

na które pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Projekt ma na celu zwiększenie motywacji do działania i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez  pracę

z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym

i socjologiem.

 

 

Termin realizacji projektu 01.01.2009r. - 31.12.2009r.

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2018 08:19:36