Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

realizuje projekt pn.

"Dać Szansę Młodym"

 

 

na które pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Projekt ma na celu zwiększenie i wzmocnienie aktywnych form integracji społecznej

i umożliwienie dostępu do nich osobom - szczególnie młodzieży zagrożonej niekorzystnym zjawiskom społecznym  poprzez pracę z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą i doradcą zawodowym.

 

 

Termin realizacji projektu do 31.12.2008r.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47