Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

 

NĘDZERZEW, że

 

ODWOŁUJĘ

 

ZEBRANIE WIEJSKIE - WYBORCZE

zwołane na dzień 17.01.2011 r.

 

Nowy termin i miejsce zebrania zostanie podany do wiadomości Mieszkańców Sołectwa odrębnym zawiadomieniem

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47