Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek


URZĄD MIEJSKI GMINY OPATÓWEK - dane teleadresowe, godziny pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.12.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.11.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Kaliskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów w zakresie budowy ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.11.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.11.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.11.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę ziemnego zbiornika wodnego małej retencji wraz z przepustem zasilającym z klapą zwrotną, z rzeki Pokrzywnica (bez piętrzenia wody i bez hodowli ryb) w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, na terenie działek nr 178 i 215 (obręb 0013 Porwity), gm. Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.11.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.11.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.10.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydanej na rzecz Zarządu Powiatu Kaliskiego w dniu 9 października 2019 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały w zakresie budowy ścieżek rowerowych".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.10.2019

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.10.2019

Treść wykazu - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.10.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyniku zapytania - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.09.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.09.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyniku zapytania - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.08.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.08.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyniku zapytania - Pobierz


Uchwała Nr 11/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.08.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.07.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.07.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały w zakresie budowy ścieżek rowerowych".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.07.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.06.2019

Treść wykazu - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (Szałe, gmina Opatówek).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.05.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.04.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.03.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.03.2019

Treść wykazu - Pobierz


Zwrot podatku akcyzowego - nowe informacje.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.03.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.03.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.03.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Informacja PKP dot. przejazdu kolejowego w Trojanowie.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.02.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.01.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.01.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.01.2019

Treść wykazu - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.12.2018

Treść wykazu - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.12.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.12.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.11.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz

Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.11.2018

Treść wykazu - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny - licytację na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Białoruś.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.11.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz

Wynik przetargu - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (Borów, gmina Opatówek).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.11.2018

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.10.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.10.2018

Treść wykazu - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - wg projektu zamiennego - na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.09.2018

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.08.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.08.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.08.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.07.2018

Pobierz


Gmina Opatówek zaprasza do składania ofert na "Budowę otwartej strefy aktywności (OSA) w Opatówku".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.07.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gmina Opatówek zaprasza do składania ofert na "Budowę otwartej strefy aktywności (OSA) w Opatówku".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.06.2018

Treść informacji - Pobierz

Zestawienie cen i stawek - Pobierz

Decyzja RZGW w Poznaniu z dnia 16.05.2018 - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.05.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.05.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Konsultacje projektów statutów sołectw.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.05.2018

Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Opatówek.

Więcej informacji...Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 11.12.2019 09:24:08