MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2009 rok


Informacja o podatku rolnym na 2010 rok dla Gminy Opatówek
Otwórz | Pobierz

Informacja o podatku leśnym na 2010 rok dla Gminy Opatówek
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 188/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 17 poz. 521 z dnia 22.01.2010r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 187/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 17 poz. 520 z dnia 22.01.2010r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 162/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27