MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2016 rok


Uchwała nr 221/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 220/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 219/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 159/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 158/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27