MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2019 rok


Uchwała nr 122/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 121/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 119/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 118/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Informacja o podatku leśnym na 2020 rok dla Gminy Opatówek
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 108/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 109/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 110/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2020 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2021 13:31:27