Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Ewidencja Działalności Gospodarczej


EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(składanie wniosków: pok. 3, parter)

Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(podstawowy)

Wniosek obowiązuje od 01.07.2011 i dotyczy: wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia oraz wykreślenia z CEIDG.

Załączniki do wniosku CEIDG-1

Instrukcja do wniosku CEIDG-1

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rokKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2020 13:15:23