Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Pomoc Społeczna


POMOC SPOŁECZNA
Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 plus)
druk wniosku obowiązuje do 30.09.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2 - parter, pok. 5 - przyziemie)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 plus)
druk wniosku obowiązuje od 01.10.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2 - parter, pok. 5 - przyziemie)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
druk wniosku obowiązuje do 31.10.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
druk wniosku obowiązuje od 01.11.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
druk wniosku obowiązuje do 31.10.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
druk wniosku obowiązuje od 01.11.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
druk wniosku obowiązuje do 31.10.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
druk wniosku obowiązuje od 01.11.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
druk wniosku obowiązuje do 31.10.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
druk wniosku obowiązuje od 01.11.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
druk wniosku obowiązuje do 31.10.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
druk wniosku obowiązuje od 01.11.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
druk wniosku obowiązuje do 30.09.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
druk wniosku obowiązuje od 01.10.2017

(składanie wniosków: GOPS, pok. 2, parter)

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
(składanie wniosków: GOPS, pok. 18, II piętro)

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opatówek

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Opatówek
(składanie wniosków: GOPS, pok. 5, przyziemie)

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Opatówek
(składanie wniosków: GOPS, pok. 5, przyziemie)

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny
(składanie wniosków: GOPS, pok. 5, przyziemie)

Wniosek o przyznanie wielkopolskiej karty rodziny
(składanie wniosków: GOPS, pok. 5, przyziemie)

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego
(składanie wniosków: GOPS, pok. 18, II piętro)Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2020 08:41:04