MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014


Adresy stron internetowych komitetów wyborczychObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 8 maja 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7.
Pobierz

Informacja z dnia 8 maja 2014 r. o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pobierz

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem Nr 21/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 5 maja 2014 r.
Pobierz

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Informacja Wójta Gminy Opatówek dotycząca udostępnienia spisu wyborców.
Pobierz

Informacja dla wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy Opatówek oraz wyborców nigdzie niezamieszkałych a przebywających na terenie gminy o możliwości dopisania do spisu wyborców.
Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Opatówek w sprawie dyżuru pełnionego w Urzędzie Gminy w Opatówku w dniu 2 maja 2014 r.
Pobierz

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 9 kwietnia 2014 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Pobierz

Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Pobierz

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.
Pobierz

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu w sprawie utworzenia składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu.
Pobierz

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Kaliszu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie składu Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Kaliszu.
Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2014 r. o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Pobierz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
Pobierz

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców.
Pobierz

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Pobierz

Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Pobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Pobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.
Pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Pobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Pobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 13:28:05