MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATÓWKU

 

z dnia 9 lutego 2007 roku

 

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów

na radnych w wyborach uzupełniających

do Rady Gminy Opatówek w okręgu nr 4

zarządzonych na dzień 4 marca 2007 roku

 

Gminna Komisja Wyborcza w Opatówku na podstawie art. 64o ust. 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, , z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) dokonała w dniu 9 lutego 2007 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych, zgłoszonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Opatówek w okręgu nr 4 przez 4 komitety wyborcze.

 

Listy tych komitetów wyborczych otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Opatówek:

 

 

Nr 1 - Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Pasika

 

Nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców ARTURA SZYMCZAKA

 

Nr 3 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA GOSPODARNA

 

Nr 4 - Komitet Wyborczy Wyborców "JERZY MARCINIAK"

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                       Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Janusz Pogorzelec

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40