MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 4/2007

Gminnej Komisji Wyborczej W Opatówku

 

z dnia 9 lutego 2007 roku

 

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Opatówku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Opatówek w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 4 marca 2007 roku uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą  Nr 2 w Opatówku w składzie:

 

1.       Brzęcki Stanisław

2.       Pływaczyk Halina

3.       Pawlak Daria

4.       Zdyb Agnieszka

5.       Lutosławska Hanna - osoba wskazana przez Wójta

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                       Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Janusz Pogorzelec

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40