MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.22.01.2009 roku

 

ZPIn.341/14/08

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

 

"Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków

do szkół na terenie gminy Opatówek".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Firma Handlowo - Usługowa Dymarczyk & Górczyński

ul. Częstochowska 61, 62 - 800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty - 84.782,52 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie

złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Sklepik Szkolny Mała Gastronomia

Iwona Szmajdzińska

ul. Szkolna 5, 62 - 860 Opatówek

253,26

253,26

2.

Firma Handlowo - Usługowa Dymarczyk & Górczyński

ul. Częstochowska 61, 62 - 800 Kalisz

300,00

300,00

3.

PPHU Maria i Tadeusz Biernat

Zmyślanka 1, 62 - 860 Opatówek

206,79

206,79

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57