MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.20.05.2010 roku

 

ZPIn.341/2/10

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Wykonanie wymiany pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Opatówku, gmina Opatówek"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

PPUH DACHPOL, Leszek Szypuła, Młynów 7, 63-410 Ostrów Wlkp 2

 

Cena wybranej oferty: 246.346,83 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

"DAN - POL" Sp. z o.o.

75-227 Koszalin ul. Morska 54 - 60

oferta odrzucona

oferta odrzucona

2.

M & M DACHY

62-860 Opatówek, ul. Szkolna 3

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman

64-115 Święciechowa, ul. Leszczyńska 54

oferta odrzucona

oferta odrzucona

4.

Zakład Budowlany "WANAT" Ryszard Wanat

62-571 Stare Miasto, Żychlin ul. Borowa 2A

249,45

249,45

5.

BUDMAR Sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 1

oferta odrzucona

oferta odrzucona

6.

PPUH DACHPOL, Leszek Szypuła,

63-410 Ostrów Wlkp 2, Młynów 7,

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57