Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem
Numer ogłoszenia: 11298 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 423498 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem. CIĄGNIK ROLNICZY 1.Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2011, kolor czerwony lub pomarańczowy 2.Ciągnik musi spełniać wymogi pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym 3.Silnik 4 - cylindrowy z turbiną i intercoolerem 4.Moc silnika min 85 KM 5.Pojemność min 4000 cm3, a max 4300 cm3 spełniający normy emisji spalin EURO III A 6.Napęd 4x4 7.Rodzaj paliwa - olej napędowy 8.Zbiornik paliwa min. 140 l 9.Hamulce kół tylnych, hamulec ręczny 10.Wydajność pompy hydraulicznej min 50 l /min 11.Skrzynia biegów : a)z synchronizowana min 12 przód / 12 tył z rewersem b)sprzęgło dwustopniowe suche ceramiczne 12.Kabina z ogrzewaniem i wentylacją 13.Przedni TUZ - oryginalny - udźwig min. 2.100 kg 14.Tylni TUZ - udźwig min. 4.150 kg , ramiona kat III z hakami 15.Rozdzielacz hydrauliki min 3 sekcyjny ( 6+1) 16.Obroty wałka 540/540 E 17.Sterowanie mechaniczne wałka odbioru mocy 18.Zaczep transportowy przesuwny 19.Ogumienie : - przód 13,6R24 radialne, tył 16,9R34 radialne 20.Pneumatyka jednoobwodowa i dwuobwodowa 21.Homologacja ciągnika na 2 osoby ( rejestracja na 2 osoby ) 22.Lampa ostrzegawcza na dachu ciągnika służba drogowa 23.Reflektory robocze min 2 z przodu i min 3 z tyłu 24.Spryskiwacze i wycieraczki szyb przedniej i tylnej 25.Mocowanie tłumika przy kabinie 26.Okna uchylne boczne i tylne 27.Układ kierowniczy hydrostatyczny 28.Mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem 29.Lusterka boczne i lusterko kabinowe 30.Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy PŁUG 1.Czteropozycyjny, łamany w środku 2.Szerokość robocza min 2700 mm 3.Sterowanie pługiem hydrauliczne 4.Listwa zgarniająca gumowa 5.Amortyzacja listwy zgarniającej sprężynowa 6.Światła obrysowe pługa 7.Certyfikat CE Pozostałe wymagania 1.Instrukcja obsługi w języku polskim 2.Katalog części zamiennych w języku polskim 3.Ciągnik musi posiadać : świadectwo homologacji 4.Gwarancja na ciągnik min. 18 miesięcy lub min. 2.000 mtg 5.Gwarancja na pług min 12 miesięcy 6.Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie zamawiającego z bezpłatnym dojazdem, a w przypadku konieczności wykonywania napraw w serwisie transport ciągnika do serwisu i powrotny na koszt dostawcy. 7.Czas reakcji serwisu od chwili telefonicznego zawiadomienia 3 dni 8.Nieodpłatne szkolenie kierowców w siedzibie zamawiającego z potwierdzeniem odbycia szkolenia 9.Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, na własny koszt, zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz przy załadunku i rozładunku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          ZETOR POLSKA Spółka z o.o., ul. Wrocławska 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 139949,99

-          Oferta z najniższą ceną: 139949,99 / Oferta z najwyższą ceną: 139949,99

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27