Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek


URZĄD MIEJSKI GMINY OPATÓWEK - dane teleadresowe, godziny pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.03.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.03.2019

Treść wykazu - Pobierz


Zwrot podatku akcyzowego - nowe informacje.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.03.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.03.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.03.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Informacja PKP dot. przejazdu kolejowego w Trojanowie.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.02.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.01.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.01.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.01.2019

Treść wykazu - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.12.2018

Treść wykazu - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.12.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.12.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.11.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz

Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.11.2018

Treść wykazu - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny - licytację na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Białoruś.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.11.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz

Wynik przetargu - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (Borów, gmina Opatówek).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.11.2018

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.10.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.10.2018

Treść wykazu - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - wg projektu zamiennego - na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.09.2018

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.08.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.08.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.08.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.07.2018

Pobierz


Gmina Opatówek zaprasza do składania ofert na "Budowę otwartej strefy aktywności (OSA) w Opatówku".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.07.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gmina Opatówek zaprasza do składania ofert na "Budowę otwartej strefy aktywności (OSA) w Opatówku".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.06.2018

Treść informacji - Pobierz

Zestawienie cen i stawek - Pobierz

Decyzja RZGW w Poznaniu z dnia 16.05.2018 - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.05.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.05.2018

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Konsultacje projektów statutów sołectw.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.05.2018

Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Opatówek.

Więcej informacji...


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (2 osoby).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.12.2017

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (1 osoba).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.12.2017

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.12.2017

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - wg projektu zamiennego - na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.11.2017

Pobierz


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.09.2017

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2017-2023.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.06.2017

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Formularz ofertowy - Pobierz

Szczegółowy zakres prac - Pobierz

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w związku z realizacją projektu partnerskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na:
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.04.2017

Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów oraz zajęć praktycznych dotyczących nabycia umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w związku z realizacją projektu partnerskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na:
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.03.2017

1. Świadczenie usług dotyczących poradnictwa specjalistycznego (psycholog, prawnik) - Pobierz

2. Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
    niesamodzielnych oraz osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (psycholog, prawnik) - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wykonywanie usług opiekuńczych) - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.01.2017

PobierzKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 24.04.2019 14:41:21