Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek


URZĄD MIEJSKI GMINY OPATÓWEK - dane teleadresowe, godziny pracyWójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu dot. rozbudowy / przebudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica województwa Wielkopolskiego od km 283+980 do km 295+734.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.11.2020

Pobierz


Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zamiarze wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Trojanów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.11.2020

Pobierz


Obwieszczenie RDOŚ o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce 451/2 o pow. 0,5197 ha, obręb Chełmce, gm. Opatówek".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.11.2020

Pobierz


Zaproszenie do składania ofert na "Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Opatówek i jej jednostek podległych".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.11.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.11.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.10.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.10.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.10.2020

Treść wykazu - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 października 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.10.2020

Pobierz


Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu decyzji znak DSR-II-1.7222.127.2019 z dnia 13.10.2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.10.2020

Pobierz


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.10.2020 w sprawie organizacji polowań zbiorowych.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.10.2020

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 września 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.10.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.09.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 03.09.2020
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.09.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.09.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zawiadomienie i Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.08.2020
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.09.2020

Pobierz


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 sierpnia 2020 roku
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.08.2020

Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 sierpnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.08.2020

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.08.2020

Treść wykazu - Pobierz


Informacja PKP dot. przejazdu kolejowego w Trojanowie.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.07.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.07.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lipca 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.07.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.07.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.06.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.06.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania- Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.06.2020

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.06.2020

Treść ogłoszenia o naborze (z załącznikami) - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.06.2020

Treść wykazu - Pobierz

Informacja o wyniku przetargu - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.06.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.06.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.06.2020

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące odbioru, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.06.2020

Treść zapytania z załącznikami - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Ochrony Powietrza.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.05.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analiz ryzyka dla 9 ujęć wody pitnej na terenie gminy Opatówek, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Wielkopolskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.05.2020

Treść zapytania z załącznikami - Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 kwietnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.05.2020

Pobierz


Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.04.2020

Treść zapytania z załącznikami - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.04.2020

Treść wykazu - Pobierz


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 kwietnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.04.2020

Pobierz


Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.04.2020

Pobierz


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.03.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.02.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydaniu na rzecz Zarządu Powiatu Kaliskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów w zakresie budowy ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą" - na terenie powiatu kaliskiego w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.01.2020

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.01.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.01.2020

Treść wykazu - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.01.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.01.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.01.2020

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.12.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.12.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.12.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.11.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Kaliskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów w zakresie budowy ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.11.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.11.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.11.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę ziemnego zbiornika wodnego małej retencji wraz z przepustem zasilającym z klapą zwrotną, z rzeki Pokrzywnica (bez piętrzenia wody i bez hodowli ryb) w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, na terenie działek nr 178 i 215 (obręb 0013 Porwity), gm. Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.11.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.11.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.10.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydanej na rzecz Zarządu Powiatu Kaliskiego w dniu 9 października 2019 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały w zakresie budowy ścieżek rowerowych".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.10.2019

Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.10.2019

Treść wykazu - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.10.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.09.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.09.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.08.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.08.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Uchwała Nr 11/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.08.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.07.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.07.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały w zakresie budowy ścieżek rowerowych".
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.07.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.06.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.06.2019

Treść wykazu - Pobierz


Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (Szałe, gmina Opatówek).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.05.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.04.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.03.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.03.2019

Treść wykazu - Pobierz


Zwrot podatku akcyzowego - nowe informacje.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.03.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.03.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.03.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pobierz


Informacja PKP dot. przejazdu kolejowego w Trojanowie.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.02.2019

Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.01.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.01.2019

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz


Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.01.2019

Treść wykazu - PobierzKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2020 15:17:55