2023 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr 506/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2024-2027.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 506/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 505/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

Uchwała nr 504/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 504/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 503/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 503/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 502/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 502/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 501/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie zmiany uchwały nr 211/21 RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 501/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 500/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Opatówek na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 500/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 499/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budżetu Gminy Opatówek, położonych na terenie Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 499/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 498/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

Uchwała nr 497/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2024-2025 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii programu wchodzącego w skład Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatówek na lata 2021-2030.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 497/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 496/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 496/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 495/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2023-2027.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 495/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała nr 494/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 roku

2024-01-03

Uchwała nr 493/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2023 roku

2023-12-21

Uchwała nr 492/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

2023-11-30

w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 492/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

Uchwała nr 491/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

2023-11-30

w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 491/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

Uchwała nr 490/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

2023-11-30

w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 490/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

Uchwała nr 489/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

2023-11-30

w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 489/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

Uchwała nr 488/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

2023-11-30

w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 488/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

Uchwała nr 487/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2023 roku

2023-11-30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2023-02-06
Data publikacji:2023-02-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3863