2023 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr 462/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 sierpnia 2023 roku

2023-09-04

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Komunalny Związek Transportu Publicznego".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 462/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Uchwała nr 461/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

2023-08-28

w sprawie zmiany uchwały nr 178/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 461/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

Uchwała nr 460/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

2023-08-28

w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Opatówek na terenie gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 460/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

Uchwała nr 459/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

2023-08-28

w sprawie zmiany uchwały nr 347/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 459/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

Uchwała nr 458/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

2023-08-28

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 458/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

Uchwała nr 457/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

2023-08-28

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2023-2027.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 457/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

Uchwała nr 456/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku

2023-08-28

Uchwała nr 455/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 4 sierpnia 2023 roku

2023-08-09

Uchwała nr 454/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 454/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 453/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części działki nr 729/7 położonej w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 453/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 452/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy i Miasta Opatówek polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 452/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 451/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek w 2023 roku".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 451/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 450/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Łódzkiej".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 450/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 449/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie stwierdzenia, że projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Łódzkiej" nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 449/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 448/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 448/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 447/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku na dofinansowanie remontu dachu.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 447/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 446/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku na dofinansowanie remontu dachu.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 446/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 445/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2023-2027.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 445/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

Uchwała nr 444/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 21 lipca 2023 roku

2023-07-27

Uchwała nr 443/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2023 roku

2023-07-03

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii, pn.: "Południowowielkopolski Klaster Energii dla Gmin: Brzeziny, Szczytniki, Opatówek, Godziesze Wielkie".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 443/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2023 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2023-02-06
Data publikacji:2023-02-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1597