2023 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr 408/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

2023-03-03

w sprawie przystąpienia sołectwa Szulec do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 408/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

Uchwała nr 407/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

2023-03-03

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chełmce.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 407/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

Uchwała nr 406/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

2023-03-03

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 406/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

Uchwała nr 405/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

2023-03-03

w sprawie zmiany uchwały Nr 23/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 405/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

Uchwała nr 404/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

2023-03-03

w sprawie zmiany uchwały Nr 22/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia kwoty kryterium dochodowego do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 404/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

Uchwała nr 403/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

2023-03-03

w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Zdrojowej".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 403/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

Uchwała nr 402/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

2023-03-03

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 402/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

Uchwała nr 401/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

2023-03-03

w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 401/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

Uchwała nr 400/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 lutego 2023 roku

2023-03-03

Uchwała nr 399/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

2023-02-03

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2023 rok.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 399/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

Uchwała nr 398/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

2023-02-03

Uchwała nr 397/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

2023-02-03

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szałe.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 397/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

Uchwała nr 396/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

2023-02-03

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 396/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

Uchwała nr 395/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

2023-02-03

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego 1C.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 395/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

Uchwała nr 394/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

2023-02-03

w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 394/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

Uchwała nr 393/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

2023-02-03

w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, uczniów, młodzieży oraz rodziców.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 393/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

Uchwała nr 392/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2023 roku

2023-02-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2023-02-06
Data publikacji:2023-02-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:295