2022 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 106/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2022 roku

2023-01-10

Zarządzenie nr 104/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2022 roku

2023-01-10

Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2022 roku

2022-12-27

Zarządzenie nr 98/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2022 roku

2022-12-05

Zarządzenie nr 97/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16 listopada 2022 roku

2022-11-22

Zarządzenie nr 96/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2022 roku

2022-11-17

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2023 - 2026.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 96/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2022 roku

Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2022 roku

2022-11-17

Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 8 listopada 2022 roku

2022-11-08

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 8 listopada 2022 roku

Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 2 listopada 2022 roku

2022-11-02

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz alternatywnych form edukacyjnych spędzania czasu wolnego.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 2 listopada 2022 roku

Zarządzenie nr 92/1/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 października 2022 roku

2022-10-31

Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 października 2022 roku

2022-10-24

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z 2022 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 października 2022 roku

Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 18 października 2022 roku

2022-10-24

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 października 2022 roku

2022-10-17

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz alternatywnych form edukacyjnych spędzenia czasu wolnego w 2022 roku.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 października 2022 roku

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 września 2022 roku

2022-10-07

Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26 września 2022 roku

2022-09-26

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz alternatywnych form edukacyjnych spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26 września 2022 roku

Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13 września 2022 roku

2022-09-20

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2022 roku

2022-09-08

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2022 roku

2022-09-01

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opatówek za I półrocze 2022 rok.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2022 roku

2022-09-01

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatówek za I półrocze 2022 roku.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2022 roku

2022-08-30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-06
Data publikacji:2022-06-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2372