Zapytania ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe dotyczące całorocznej konserwacji zespołu boisk Orlik ze sztuczną nawierzchnią.

2023-05-29

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczenia kuchennego i zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szałe.

2023-05-24

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy placu zabaw na dz. nr 61/1 w miejscowości Cienia Trzecia - własność gminy.

2023-04-24

Zapytanie ofertowe dotyczące całorocznej konserwacji zespołu boisk Orlik ze sztuczną nawierzchnią.

2023-04-17

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy placu zabaw na dz. nr 61/1 w miejscowości Cienia Trzecia - własność gminy.

2023-04-12

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Zdrojowej.

2023-03-31

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć gry w piłkę nożną dla mieszkańców sołectwa Opatówek.

2023-03-27

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany istniejących zużytych urządzeń na nowe na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej.

2023-03-24

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłokinia Wielka nr 19, 62-860 Opatówek.

2023-03-23

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia dla OSP Borów.

2023-03-06

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłokinia Wielka.

2023-03-03

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć śpiewu dla Zespołu Śpiewaczego "Opatowianie" oraz mieszkańców sołectwa Opatówek.

2023-02-10

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zajęć fizjoterapeutycznych.

2023-02-07

Zapytanie ofertowe dotyczące usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.

2023-02-03

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług serwisowych i dwukrotny przegląd w roku 2023 centrali wentylacyjnej oraz klimatyzatorów będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek.

2023-01-17

Zapytanie ofertowe dotyczące całorocznej konserwacji zespołu boisk Orlik ze sztuczną nawierzchnią.

2023-01-17

Zapytanie ofertowe dotyczące usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.

2022-12-19

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, boiska sportowego Orlik oraz boiska przy ul. Ogrodowej w Opatówku.

2022-12-14

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży i dostawy preparatów chemicznych na potrzeby technologiczne Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku ul. Parkowa 16: PIX 113, SAX 13.

2022-12-05

Zapytanie ofertowe dotyczące poboru próbek i wykonania badań: wody pitnej, ścieków surowych i oczyszczonych, odpadu o kodzie 190805 na terenie Gminy Opatówek w roku 2023.

2022-11-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-27
Data publikacji:2022-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5550