Zapytania ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe dotyczące usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.

2023-02-03

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług serwisowych i dwukrotny przegląd w roku 2023 centrali wentylacyjnej oraz klimatyzatorów będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek

2023-01-17

Zapytanie ofertowe dotyczące całorocznej konserwacji zespołu boisk Orlik ze sztuczną nawierzchnią

2023-01-17

Zapytanie ofertowe dotyczące usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.

2022-12-19

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, boiska sportowego Orlik oraz boiska przy ul. Ogrodowej w Opatówku.

2022-12-14

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży i dostawy preparatów chemicznych na potrzeby technologiczne Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku ul. Parkowa 16: PIX 113, SAX 13.

2022-12-05

Zapytanie ofertowe dotyczące poboru próbek i wykonania badań: wody pitnej, ścieków surowych i oczyszczonych, odpadu o kodzie 190805 na terenie Gminy Opatówek w roku 2023.

2022-11-23

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy serwera z oprogramowaniem oraz urządzenia UTM dla Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2022-11-23

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia w 2023 r. całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Opatówek i świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów i kotów wolno żyjących

2022-11-18

Zapytanie ofertowe dotyczące odławiania, na zgłoszenie, zwierząt z terenu gminy Opatówek, przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Opatówek oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt

2022-11-18

Zapytanie ofertowe dotyczące odpłatnego odbioru i transportu zwierząt (dzikich i bezdomnych) padłych lub ich części pochodzących z dróg gminnych lub terenów należących do gminy Opatówek

2022-11-18

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Opatówek.

2022-10-11

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Rajsko - etap I.

2022-10-07

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy ujęcia wody 1J dla SUW Tłokinia Wielka.

2022-09-21

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy ujęcia wody 1J dla SUW Tłokinia Wielka.

2022-09-14

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu toalet i przedsionka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szałe.

2022-09-08

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy plenerowej siłowni dla mieszkańców w miejscowości Szałe.

2022-09-06

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania siłowni zewnętrznej na placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Trojanów.

2022-09-06

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy skoczni do skoku w dal z rozbiegiem przy Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej.

2022-09-05

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Frankowizna.

2022-08-31

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-27
Data publikacji:2022-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3364