Zapytania ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe dotyczące odpłatnego odbióru i transportu zwierząt (dzikich i bezdomnych) padłych lub ich części pochodzących z dróg gminnych lub terenów należących do gminy Opatówek w 2024 roku.

2023-11-28

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia w 2024 r. całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Opatówek i świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.

2023-11-28

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Opatówek i jej jednostek podległych.

2023-11-20

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

2023-10-25

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy siłowni zewnętrznej przy istniejącym placu zabaw w Tłokini Kościelnej.

2023-08-22

Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatówek.

2023-08-10

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków i uzyskanie decyzji na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o RLM 10225 do rzeki Trojanówki w km 1+790.

2023-08-02

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Opatówek".

2023-07-31

Zapytanie ofertowe dotyczące doposażenia placu zabaw - kontynuacja zadania - etap II (Rajsko).

2023-07-12

Zapytanie ofertowe dotyczące usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania.

2023-07-07

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu lamp ulicznych solarnych na terenie Gminy Opatówek - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

2023-07-07

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, boiska sportowego Orlik oraz boiska przy ul. Ogrodowej w Opatówku.

2023-06-21

Zapytanie ofertowe dotyczące całorocznej konserwacji zespołu boisk Orlik ze sztuczną nawierzchnią.

2023-05-29

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczenia kuchennego i zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szałe.

2023-05-24

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy placu zabaw na dz. nr 61/1 w miejscowości Cienia Trzecia - własność gminy.

2023-04-24

Zapytanie ofertowe dotyczące całorocznej konserwacji zespołu boisk Orlik ze sztuczną nawierzchnią.

2023-04-17

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy placu zabaw na dz. nr 61/1 w miejscowości Cienia Trzecia - własność gminy.

2023-04-12

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Zdrojowej.

2023-03-31

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć gry w piłkę nożną dla mieszkańców sołectwa Opatówek.

2023-03-27

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany istniejących zużytych urządzeń na nowe na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej.

2023-03-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-27
Data publikacji:2022-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8896