Interpelacje i zapytania radnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Interpelacja z dnia 24.02.2023 w sprawie przygotowania projektu uchwały nadającej nazwę dla ronda przy ul. Łódzkiej w Opatówku oraz przygotowania projektu uchwały ustanawiającej hejnał dla miasta Opatówek.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 w sprawie inicjatywy uchwałodawczej dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonego terenu gminy Opatówek.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 w sprawie braku możliwości korzystania z transportu zbiorowego z miejscowości Chełmce i Szałe do siedziby Gminy Opatówek.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 dot. uporządkowania ronda w Opaówku przy drodze krajowej nr 12 oraz naprawy kostki wokół stawów w Opaówku.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 w sprawie postulatów i problemów zgłoszonych przez mieszkańców miejscowości Trojanów podczas zebrania wiejskiego w dniu 15.02.2023.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 w sprawie jakości stanu powietrza na terenie Opatówka.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 w sprawie uszkodzonych chodników.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 w sprawie utrzymania czystości.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 w sprawie udzielenia dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na paliwa stałe.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 dot. wykonania remontu chodnika od pętli autobusowej do ogrodów działkowych i oczyszczenie rowu przydrożnego przy ul. Działkowej w miejscowości Szałe.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 dot. ustawienia znaków drogowych ograniczających prędkość do 40 km/h na ul. Zielonej, Jagodowej i Wiśniowej, a także ograniczających prędkość do 30 km/h na ul. Łąkowej w miejscowości Szałe.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 24.02.2023 dot. zarastających drzew w pasie ruchu drogowego w miejscowości Szałe pomiędzy ul. Pogodną, a ul. Bursztynową.

2023-03-06

Interpelacja z dnia 09.01.2023 dot. przygotowania informacji na temat zmian i nowelizacji aktów prawnych, które nastąpiły w latach 2016-2022 i mogły mieć wpływ na potrzebę ewentualnych zmian w Statucie Gminy Opatówek.

2023-01-10

Interpelacja z dnia 09.01.2023 dot. uwzględnienia uwag i próśb mieszkańców miejscowości Borów, Zmyślanka, Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Tłokinia Kościelna i Rożdżały związanych z ograniczeniami w publicznej komunikacji autobusowej.

2023-01-10

Zapytanie z dnia 29.12.2022 dot. planowanych działań Burmistrza w sprawie problemów mieszkańców miejscowości Chełmce związanych z brakiem publicznej komunikacji autobusowej.

2023-01-10

Zapytanie z dnia 29.12.2022 dot. planowanych działań Burmistrza w sprawie problemów mieszkańców miejscowości Borów, Zmyślanka, Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Tłokinia Kościelna i Rożdżały związanych z ograniczeniami w publicznej komunikacji autobusowej.

2023-01-10

Interpelacja z dnia 25.10.2022 w sprawie określenia ilości odbiorców wody z sieci wodociągowej, ilości legalizowanych i wymienionych wodomierzy, ilości zainstalowanych w gminie wodomierzy przedpłatowych oraz ilości awarii sieci wodociągowej na przestrzeni lat wskazanych w interpelacji.

2022-11-08

Zapytanie z dnia 25.10.2022 w sprawie wykonania terenu zielonego - skweru na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Poniatowskiego, wykonania remontu mostu w parku, wskazania podmiotu i określenia terminu wykonania planu rewitalizacji parku oraz wskazania terminu dokończenia prac remontowych dot. przebudowy ul. Kościuszki.

2022-11-08

Interpelacja z dnia 25.10.2022 dot. Biuletynu Informacyjnego "Wiadomości Gminne" oraz strony internetowej Gminy Opatówek www.opatowek.pl

2022-11-07

Zapytanie z dnia 16.09.2022 dot. Biuletynu Informacyjnego "Wiadomości Gminne" oraz strony internetowej Gminy Opatówek www.opatowek.pl

2022-09-20

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-07-06
Data publikacji:2022-07-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1183