Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Zarządzenie nr 46/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Opatówek w 2024 roku.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 45/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 41/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z 2024 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 40/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Opatówek z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Opatówek w 2024 roku pn. "Upowszechnianie kultury poprzez wspieranie orkiestr dętych działających na terenie Gminy Opatówek".
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  Pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia II naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 7/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w 2024 r.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 6/2024 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Pobierz
 • Informacja o możliwości składania uwag do oferty
  Pobierz
 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotycząca projektu Programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2024.
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 2 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z 2023 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.
  Pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
  Pobierz
 • Burmistrz Gminy Opatówek na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571 ze zm.), uchwały Nr 374/2022 r. Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  Pobierz
 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotycząca projektu Programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz alternatywnych form edukacyjnych spędzania czasu wolnego.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z 2022 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz alternatywnych form edukacyjnych spędzenia czasu wolnego w 2022 roku.
  Pobierz
 • Burmistrz Gminy Opatówek na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), uchwały Nr 275/2021 r. Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz alternatywnych form edukacyjnych spędzania czasu wolnego.
  Pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
  Pobierz
 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych (na 2022 rok)
 • Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  Pobierz
 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych (na 2021 rok)
 • Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  Pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
  Pobierz
 • Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Lista kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
  Pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018.
  Pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-27
Data publikacji:2022-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1534