2021 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2021 roku

2021-12-20

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Opatówek.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2021 roku

2021-12-20

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2021 roku

2021-12-09

w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2021 roku

2021-12-09

w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 73/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2021 roku

2021-11-30

Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2021 roku

2021-11-24

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2021 roku

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 listopada 2021 roku

2021-11-22

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 listopada 2021 roku

2021-11-17

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z 2021 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 listopada 2021 roku

Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2021 roku

2021-11-15

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022 - 2025.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2021 roku

Uchwała Nr SO - 4/0957/263/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 r.

2021-12-15

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022 – 2025.

Czytaj więcej o: Uchwała Nr SO - 4/0957/263/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2021 roku

2021-11-15

Uchwała Nr SO - 4/0951/738/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 r.

2021-12-15

Uchwała Nr SO – 4/0952/263/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 r.

2021-12-15

Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 października 2021 roku

2021-10-25

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku

2021-10-11

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku

2021-10-11

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku

Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku

2021-10-11

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku

Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku

2021-10-11

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku

Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 września 2021 roku

2021-09-30

Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 września 2021 roku

2021-09-20

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 46/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 września 2021 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-06
Data publikacji:2022-06-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1409