2024 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr 537/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2024 roku

2024-04-29

w sprawie zmiany Uchwały Nr 499/23 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budżetu Gminy Opatówek, położonych na terenie Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 537/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Uchwała nr 536/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2024 roku

2024-04-29

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 536/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Uchwała nr 535/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2024 roku

2024-04-29

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Opatówek na rok 2024.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 535/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Uchwała nr 535/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2024 roku

2024-04-29

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Opatówek na rok 2024.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 535/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Uchwała nr 534/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

2024-03-28

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2024 rok.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 534/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

Uchwała nr 533/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

2024-03-28

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 533/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

Uchwała nr 532/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

2024-03-28

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 532/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

Uchwała nr 531/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

2024-03-28

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Kaliskiemu im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 531/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

Uchwała nr 530/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

2024-03-28

zmieniająca uchwałę nr 223/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 530/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

Uchwała nr 529/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

2024-03-28

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2024-2027.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 529/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

Uchwała nr 528/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

2024-03-28

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Opatówek na rok 2024.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 528/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

Uchwała nr 527/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

2024-03-28

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Zdrojowej.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 527/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 roku

Uchwała nr 526/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

2024-03-12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2024 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 526/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

Uchwała nr 525/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

2024-03-12

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek w 2024 roku".

Czytaj więcej o: Uchwała nr 525/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

Uchwała nr 524/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

2024-03-12

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - garażu położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 524/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

Uchwała nr 523/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

2024-03-12

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 523/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

Uchwała nr 522/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

2024-03-12

w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 522/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

Uchwała nr 521/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

2024-03-12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu celem wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koźminku.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 521/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

Uchwała nr 520/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

2024-03-12

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 520/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

Uchwała nr 519/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

2024-03-12

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 519/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2024 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2024-02-02
Data publikacji:2024-02-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:992