2022 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników.

2022-12-13

Przebudowa drogi gminnej nr 675538P ul. Kwiatowa w Opatówku - Etap I.

2022-12-05

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

2022-12-02

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

2022-11-24

Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek.

2022-10-20

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519P).

2022-09-15

Budowa drogi w m. Słoneczna.

2022-08-05

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2022-08-05

Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek.

2022-07-25

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na publiczny Klub Seniora.

2022-06-24

Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek.

2022-06-22

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów.

2022-06-20

Przebudowa drogi gminnej nr 675503P w miejscowości Tłokinia Mała.

2022-06-09

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na publiczny Klub Seniora.

2022-06-03

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników.

2022-05-26

Przebudowa nawierzchni i ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Opatówku.

2022-05-26

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P).

2022-05-18

Przebudowa nawierzchni i ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Opatówku.

2022-05-05

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe.

2022-04-22

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe.

2022-03-02

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-09
Data publikacji:2022-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4926