Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działce o nr ewid. gruntów 373 obręb Borów, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

2022-08-08

Obrót odpadami złomu metali w PHU Skup i Sprzedaż Złomu Kasacja Pojazdów Romuald Drobnik, 62-860 Opatówek, ul. Ludowa 2 na działce nr 97/1 i 593/1.

2022-08-08

Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 6 MW w miejscowości Warszew, na działce nr ewid. 43/1 obręb ewid. 0024 Warszew, gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

2022-08-08

Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 6 MW w miejscowości Sierzchów, na działce nr ewid. 442 i 443 obręb ewid. 0016 Sierzchów, gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

2022-08-08

Przebudowa szklarni ogrodniczej zespolonej oraz budowa szklarni ogrodniczej zespolonej w miejscowości Tłokinia Kościelna, obręb 0019 Tłokinia Kościelna zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 244, 243/5, 244/3 gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

2022-08-08

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia (675527P) obejmująca działki nr 801/5, 801/4, 845/2, 916/2, 916/3, 917/2 obręb Miasto Opatówek oraz działkę nr 28 obręb Cienia III.

2022-08-08

Przebudowa drogi powiatowej nr 4619P na odcinku Rajsko-Pietrzyków.

2022-08-08

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów.

2022-08-08

Budowa budynku inwentarskiego przewidzianego dla obsady = 114,8 DJP trzody chlewnej wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania gdzie łączna obsada po rozbudowie wyniesie 160,45 DJP oraz budowa zbiornika zewnętrznego gnojowicowego o pojemności 1267,42 m2 w istniejącym gospodarstwie odchowu trzody chlewnej, dz. ewid. nr 86, obręb ewidencyjny Cienia Folwark, gm. Opatówek.

2022-08-08

Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 182 w obrębie Cienia Druga, gmina Opatówek.

2022-08-08

Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha na działkach nr 163, 169, 196 w obrębie Sierzchów oraz 41, 42/1, 42/2 obręb Szulec, gmina Opatówek.

2022-08-08

Przebudowa drogi Tłokinia Kościelna - Borów.

2022-08-07

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 234 w obrębie Cienia Druga, Gmina Opatówek.

2022-08-07

Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw polowych o łącznej powierzchni 11,52 ha na działkach ewidencyjnych nr 421, 435, 436, 437, 438, 439, 450, obręb 0019 Tłokinia Kościelna i działkach nr 261/1, 262, 266, 267, obręb 0022 Tłokinia Wielka, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

2022-08-07

Rozbudowa hali o funkcję magazynowo-produkcyjną na działkach ewidencyjnych nr 53/5 i 53/6 oraz 54/3 (zjazd), obręb 0001 miasto Opatówek powiat kaliski woj. wielkopolskie.

2022-08-07

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej pod adresem Rajsko 67, 62-860 Opatówek, na działce nr 214, obręb 0014 Rajsko, gmina Opatówek, powiat kaliski.

2022-08-07

Budowa 6 obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 144/2 obręb Szulec, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

2022-08-07

Budowa budynku produkcyjno - magazynowego dla potrzeb istniejącego zakładu produkcji koszy metalowych, obręb ewid. Opatówek, dz. ewid. nr 1205/2 i 1205/8, ul. Ogrodowa 71.

2022-08-07

Budowa hali drobiu w miejscu istniejącego otwartego wybiegu z zadaszeniem przy istniejącym budynku inwentarskim na działkach ewidencyjnych nr: 860, 859, 858, 857, 856/2, 856/1, 855, obręb Miasto Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

2022-08-07

Budowa od jednej do sześciu Elektrowni Fotowoltaicznych o mocy 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cienia Druga na działkach 177/1, 228/9 i 249 obręb Cienia II gmina Opatówek.

2022-08-07

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-12
Data publikacji:2022-06-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:292