Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Gminy w Opatówku uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Opatówku:

1. Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej - sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2. Przesłanie dokumentu na adres mailowy: gmina@opatowek.pl

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pon.: 8.00-16.00; wt-pt.: 7.30-15.30) do sekretariatu mieszczącego się w urzędzie gminy na następujących nośnikach danych:
- pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows 7, 8, 10
- płyta CD-RW

Nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

1. sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:
- .doc (Microsoft Word)
- .docx (Microsoft Word)
- .rtf - Rich Text Format
- .xls (Microsoft Excel)
- .xlsx (Microsoft Excel)
- .txt - dokument tekstowy
- .jpg, .gif, .bmp, .tif - pliki graficzne
- .pdf - (Adobe Acrobat Reader)
- .zip - pliki skompresowane

2. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),

3. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,

4. wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

 

UWAGA !

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-30
Data publikacji:2022-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1719