Ogłoszenia pozostałe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.03.2024 o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych.

2024-03-22

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.03.2024 o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego.

2024-03-22

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem.

2024-03-20

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.03.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.

2024-03-18

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.03.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego.

2024-03-14

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27.02.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2024-03-01

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Józefów-granica województwa wielkopolskiego - etap III" w ramach zadania "Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica Województwa Wielkopolskiego".

2024-02-26

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych oraz gruntów porolnych przeznaczonych do zalesienia.

2024-02-21

Informacja Burmistrza Gminy Opatówek dot. zgłoszenia organizacji zgromadzenia publicznego, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. od godziny 10:00 do godziny 16:00 na drodze krajowej nr 12 od granic gminy Opatówek z gminą Szczytniki do Zdun.

2024-02-21

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

2024-02-07

Informacja dot. kwalifikacji wojskowej.

2024-01-17

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w najem i użyczenie.

2024-01-10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 03.01.2023 o wydanej w dniu 28.12.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2024-01-05

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.12.2023 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.

2023-12-29

Komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27.12.2023 dotyczący ptasiej grypy.

2023-12-29

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2023-12-20

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30.11.2023 dot. postępowania wymagającego udziału społeczeństwa.

2023-12-01

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.

2023-11-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 23.11.2023 o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej Krowica Zawodnia 1"

2023-11-27

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.11.2023 o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań".

2023-11-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-27
Data publikacji:2022-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5423