Ogłoszenia pozostałe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2023 r. dot. zaopiniowania planowanego zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań".

2023-09-21

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.09.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2023-09-07

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.08.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego.

2023-08-11

Obwieszczenie Burmistrza Gminy z dnia 04.08.2023 w sprawie organizacji polowań zbiorowych.

2023-08-04

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.

2023-07-26

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21.07.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2023-07-26

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek o przystąpieniu do opracowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Opatówek na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031".

2023-07-18

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZUZ.2.4210.292.2023. z dnia 12.07.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.

2023-07-18

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

2023-06-29

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.

2023-06-28

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

2023-06-21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19.05.2023r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 25,00 m3/h i nawadnianie upraw polowych".

2023-05-29

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

2023-05-18

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.

2023-05-17

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 388 Kamień-Biernatki.

2023-04-06

Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Opatówek z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Opatówek w 2023 roku pn. "Upowszechnianie kultury poprzez wspieranie orkiestr dętych działających na terenie Gminy Opatówek".

2023-03-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09.03.2023 o wydaniu postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko.

2023-03-13

Burmistrz Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

2023-02-08

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji znak DSK-V.7430.9.2023 z dnia 31.01.2023 r. zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz-Kalisz-Pleszew oraz projektu nr 00100054 budowa linii kolejowej Pleszew-Poznań".

2023-02-07

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

2023-02-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-27
Data publikacji:2022-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3721