Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Zdrojowej.

2023-05-25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Turkowskiej i ul. Łódzkiej.

2022-08-11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku w rejonie ul. Łódzkiej.

2022-08-11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II.

2022-08-11

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek.

2022-08-11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.

2022-08-11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ul. Piaskowej i ul. Dziubińskiego.

2022-08-11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek we wsi Szałe (Dz. nr 242/1 i 243/3).

2022-08-11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek we wsi Szałe (Dz. nr 566/1).

2022-08-11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w miejscowości Józefów, obejmującego obszar położony w zachodniej części wsi (działka nr 1334/4 - obręb Opatówek).

2022-08-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-09
Data publikacji:2022-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2908