Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2022

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Opatówek w roku szkolnym 2019/2020

 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

W imieniu Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek przedstawił, odpowiedzialny za oświatę, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic (pełny tekst informacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej).

Plik do pobrania: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek w roku szkolnym 2019/2020

Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji zadań oświatowych w gminie Opatówek składamy podziękowania za ich trud, zaangażowanie i pracę na rzecz szkół i przedszkola.

Szczególne podziękowania składamy:

- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom szkół i przedszkola;

- dyrekcji i pracownikom Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół;

- rodzicom działającym w trójkach klasowych, w radzie rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i przedszkole;

- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom, stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz oświaty lub współpracującym ze szkołami i przedszkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom oświaty, którzy w różny sposób wspierali placówki poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazywanie środków finansowych.

Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły niejednokrotnie obok zadań oświatowych i wychowawczych także zadania kulturalne, środowiskowe, były miejscem spotkań, zabaw, rozrywki - były po prostu przyjazne dla uczniów i miejscowości, w których są położone.

Podziękowania składamy także Radzie Miejskiej Gminy Opatówek na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele z Przewodniczącą Marleną Kiermas-Gruszką.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-08-01
Data publikacji:2022-08-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:904