Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

INFORMACJA

 

W związku z powzięciem informacji o pojawieniu się na terenie powiatu kaliskiego osób przedstawiających się jako pracownicy organu nadzoru budowlanego, proszę o publiczne przekazanie mieszkańcom gminy niniejszej informacji, iż w przypadku dokonywania czynności kontrolnych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Kaliszu, osoby te przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań kontrolnych zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji służbowej ze zdjęciem oraz z upoważnieniem do przeprowadzania kontroli. ponadto, pracownicy PINB w Kaliszu poruszają się służbowym, oznakowanym samochodem. w przypadku braku okazania legitymacji służbowej należy zwrócić się z prośbą o dopełnienie powyższej czynności.

Wszelkie budzące wątpliwości kontrole przeprowadzane z naruszeniem powyższych zasad proszę bezzwłocznie zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-860 Kalisz, tel. (0-62) 50-14-275, 50-14-276

 

 

                                                                                                            Powiatowy Inspektor

                                                                                                   Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

                                                                                                                          

                                                                                                    /-/ mgr inż. Elżbieta Naskrętska

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47