Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Odbiór padłych zwierząt gospodarskich

 

Urząd Gminy w Opatówku przypomina, że zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinanso-waniem ARiMR dla producentów rolnych w roku 2012 nie uległy zmianie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) lub działy specjalne produkcji rolnej. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Na świadczenie usług utylizacyjnych obejmujących wyżej wymienione usługi w 2012r zawarło umowy z ARiMR 13 firm. W bieżącym roku w województwie wielkopolskim usługi utylizacyjne świadczyć będzie 7 firm:

 

-          ZP-H B. Rakowska

-          PP-H Hetman sp. z o.o.

-          Promarol-Plus sp. z o.o.

-          Saria Polska, sp. z o.o.

-          Struga SA

-          Eko-Stok

-          ZR-P FARMUTIL HS SA

 

Najbliższy punkt zgłoszeń znajduje się w Jankowie Drugim, zgłoszeń można dokonywać całodobowo pod nr tel./fax: (62) 751-10-19 lub kom: 667-984-228. Odbiór padłych sztuk odbywa się na takich samych zasadach jak dotychczas.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47