Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

  

 

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W okresie od 15.09.2008r. do 31.12.2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opatówku realizuje projekt "Dać Szansę Młodym", na który pozyskał środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu zwiększenie i wzmocnienie aktywnych form integracji społecznej
i umożliwienie dostępu do nich osobom - szczególnie młodzieży zagrożonej niekorzystnym zjawiskom społecznym poprzez pracę z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą i doradcą zawodowym. W projekcie bierze udział 5 beneficjentów - młodzież w wieku 15 - 25 lat. Rekrutacji uczestników dokonał Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy Koordynatora projektu uwzględniając zasadę równych szans.

Uczestnicy biorą aktywny  udział w zajęciach indywidualnych i grupowych:

-          z psychologiem - po 16 godzin indywidualnych konsultacji

-          z terapeutą - po 12 godzin indywidualnych zajęć i 12 godzin zajęć grupowych

-          z pedagogiem - po 8 godzin indywidualnych spotkań

-          z doradcą zawodowym - po 8 godzin indywidualnych spotkań i 11 godzin grupowych spotkań.

Podczas zajęć w ramach w/w projektu uczestnicy korzystają z organizowanego poczęstunku oraz materiałów promocyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach oraz profesjonalne wsparcie.

Mamy nadzieje, że działania podjęte w projekcie przyniosą pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności i zwiększenia motywacji do samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe życie.

 

            Koordynator projektu                                                      Kierownik GOPS w Opatówku

                Sylwia Matczak                                                                       Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47