Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

"Przeterminowane leki przynieś do apteki"

 

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie gromadzone, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. Ponieważ w każdym gospodarstwie domowym znajdują się przeterminowane lub bezużyteczne lekarstwa, Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Opatówku zorganizował akcję pod hasłem: "Przeterminowane leki przynieś do apteki".

Celem zbiórki jest stworzenie mieszkańcom Gminy Opatówek możliwości pozbywania się z apteczek domowych zalegających tam odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. W wyniku selektywnego gromadzenia oraz prawidłowego unieszkodliwiania farmaceutyków, znacznie spadnie toksyczność składowanych odpadów komunalnych, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Zbiórka przeterminowanych leków odbywa się w aptekach na terenie gminy, które dobrowolnie zadeklarowały chęć przystąpienia do programu:

 

-          Apteka Prywatna, ul. Kościelna 1, Opatówek

-          Apteka "Zdrowie", Pl. Wolności 2, Opatówek

-          Punkt Apteczny "VALEO", Tłokinia Kościelna, ul. Kościelna 14

-          Punkt Apteczny "Nad Zalewem", Szałe, ul. Kaliska 101

 

W aptekach biorących udział w programie zostały ustawione, zakupione przez Urząd Gminy, specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane i niepotrzebne leki. Pojemniki do selektywnej zbiórki leków są odpowiednio oznakowane, koloru czerwonego oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane. Apteki zostały także wyposażone w materiały informacyjne - ulotki.

 

Do pojemników można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. Pojemniki na bieżąco są opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę i wywożone do spalarni odpadów medycznych.

 

Program w całości jest finansowany przez Urząd Gminy i nie obciąża ani mieszkańców, ani właścicieli aptek. Na realizację programu Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska uzyskał zgodę i poparcie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Zakłada się, iż podjęte działania spowodują znaczącą redukcję toksycznych odpadów komunalnych, kierowanych z naszej gminy na składowiska odpadów. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, oraz zapobiegamy jego dalszej degradacji.

Warto więc zrobić przegląd domowych apteczek i odłożyć na bok leki, które nie będą już nam potrzebne. Idąc do apteki weźmy je ze sobą. To będzie nasz wkład w ochronę środowiska, mały kroczek zbliżający nas do osiągnięcia ważnego celu jakim jest zachowanie czystego środowiska Naszej Gminy dla przyszłych pokoleń.

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2018 14:37:47