Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Sprawozdania finansowe


2019 rok

Sprawozdanie finansowe - GOPS w Opatówku - za 2019 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - ZEAS Gminy Opatówek - za 2019 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Publiczne Przedszkole w Opatówku - za 2019 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa w Opatówku - za 2019 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa w Chełmcach - za 2019 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa w Rajsku - za 2019 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej - za 2019 rok - Pobierz2018 rok

Sprawozdanie finansowe - Gmina Opatówek (zbiorcze) - za 2018 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Urząd Miejski Gminy Opatówek - za 2018 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - GOPS w Opatówku - za 2018 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - ZEAS Gminy Opatówek - za 2018 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Publiczne Przedszkole w Opatówku - za 2018 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa w Opatówku - za 2018 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa w Chełmcach - za 2018 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa w Rajsku - za 2018 rok - Pobierz

Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej - za 2018 rok - PobierzKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27