MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Ulgi, odroczenia, umorzenia oraz rozłożenie spłaty na raty w podatkach lokalnych


2020 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i lit. g, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 305).
Pobierz2019 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i lit. g, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
Pobierz2018 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i lit. g, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
Pobierz2017 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i lit. g, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
Pobierz2016 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i lit. g, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
Pobierz2015 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i lit. g, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Pobierz2014 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i lit. g, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
Pobierz2013 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i lit. g, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
Pobierz2012 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i lit. g, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
Pobierz2011 rok

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011.
Pobierz

Wykaz osób prawnych którym w zakresie podatku od nieruchomości udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011.
Pobierz

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatku od środków transportowych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011.
Pobierz2010 rok

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010.
Pobierz

Wykaz osób prawnych którym w zakresie podatku od nieruchomości udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010.
Pobierz

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatku od środków transportowych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57